آرشیو تگها: "قیمت خدمات وایرکات"

توسطمدیریت

خدمات تخصصی وایرکات

شرکت دقیق برش ایران با داشتن امکانات زیر نسبت به ارائه خدمات وایرکات در سطح ایران و به تمامی صاحبان صنایع ، کارخانه ها و کارگاه های صنعتی اقدام مینماید

ارائه خدمات وایرکات CNC دقیق وسریع (تا ارتفاع 400 میلیمتر) – این شرکت افتخاردارد که با داشتن پرسنل مجرب و کارآمد و 16 دستگاه وایرکاتCNC Robofile Charmilles Technologies  ساخت کشور سوئیس که لیست مشخصات آنها در صفحه موجود میباشد ، در خدمت صنایع کشور میباشد.:

*****************************************************

 

ROBOFIL 510F CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X700 Y400 Z400 U700 V400 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 2000KG

MAX.WORKPIECE : X1200 Y700 Z400 MM

QUT:2

*****************************************************

ROBOFIL 510 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X700 Y400 Z400 U700 V400 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 2000KG

MAX.WORKPIECE : X1200 Y700 Z400 MM

QUT:2

*****************************************************

ROBOFIL 330F CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X400 Y300 Z400 U500 V400 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 1000KG

MAX.WORKPIECE : X900 Y600 Z400 MM

QUT:2

***************************************************

ROBOFIL 200 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X320 Y220 Z135 +/- U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X900 Y520 Z150 MM

QUT:1

****************************************************

ROBOFIL 2000 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X320 Y220 Z116 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X900 Y520 Z260 MM

QUT:1

***************************************************

ROBOFIL 4000 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X450 Y320 Z162 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1100 Y760 Z360 MM

QUT:1

***************************************************

ROBOFIL 4020 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X450 Y320 Z162 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1100 Y760 Z360 MM

QUT:3

*****************************************************

ROBOFIL 6000 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X630 Y400 Z162 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1200 Y710 Z360 MM

QUT:1

****************************************************

CINCINNATI MILACRON SABRE 1000

AXIS TRAVELS: X1020 Y510 Z560 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 700KG

MAX.WORKPIECE : X2000 Y700 Z400 MM

QUT:1

****************************************************

DECKEL MAHO DMC 63V

AXIS TRAVELS: X630 Y500 Z500 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1000 Y550 Z500 MM

QUT:1

*****************************************************