آرشیو تگها: "دریل کردن قطعات فلزی با دقت بالا"

توسطمدیریت

خدمات سوپر دریل

خدمات سوپر دریل دقیق برش ایران با امکانات :

  • سوراخکاری از قطر3/. میلیمتر تا قطر 3 میلیمتر
  • سوراخکاری قطعات فلزی تا ارتفاع 300 میلیمتر
  • سوراخکاری قطعات از جنس تنگستن کارباید و الماس

 

 

SUPER DRILL OCT-3020NA

AXIS TRAVELS: X300 Y200 Z350 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 150KG

QUT:1

***************************************************

SUPER DRILL MATRA BT-2

AXIS TRAVELS: X350 Y250 Z330 MM

W-AXIS : 200MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 200KG

QUT:1

****************************************************

SUPER DRILL MATRA BT-2-CNC

AXIS TRAVELS: X340 Y240 Z330 MM

W-AXIS : 200MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 200KG

QUT:1