خدمات وایرکات

توسطمدیریت

ماشین کاری پره های توربین نیروگاهی

ماشین کاری ریشه پره های انواع توربین های نیروگاهی با دستگاه های پیشرفته وایرکات

شرکت هایی که افتخار همکاری را با ایشان داشته ایم( در زمینه ماشینکاری پره های توربین) :

  • گروه مپنا
  • شرکت مهندسی بدر سیستم
  • شرکت توربین های صنعتی غدیر یزد
  • شرکت توسعه و مهندسی ساخت توربو کمپرسور البرز
  • شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران
  • شرکت البرز پایا جاوید صنعت فن آفرین
  • شرکت ویرا تهران
  • شرکت پیشرو صنعت دقیق
توسطمدیریت

خدمات تخصصی وایرکات

شرکت دقیق برش ایران با داشتن امکانات زیر نسبت به ارائه خدمات وایرکات در سطح ایران و به تمامی صاحبان صنایع ، کارخانه ها و کارگاه های صنعتی اقدام مینماید

ارائه خدمات وایرکات CNC دقیق وسریع (تا ارتفاع 400 میلیمتر) – این شرکت افتخاردارد که با داشتن پرسنل مجرب و کارآمد و 16 دستگاه وایرکاتCNC Robofile Charmilles Technologies  ساخت کشور سوئیس که لیست مشخصات آنها در صفحه موجود میباشد ، در خدمت صنایع کشور میباشد.:

*****************************************************

 

ROBOFIL 510F CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X700 Y400 Z400 U700 V400 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 2000KG

MAX.WORKPIECE : X1200 Y700 Z400 MM

QUT:2

*****************************************************

ROBOFIL 510 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X700 Y400 Z400 U700 V400 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 2000KG

MAX.WORKPIECE : X1200 Y700 Z400 MM

QUT:2

*****************************************************

ROBOFIL 330F CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X400 Y300 Z400 U500 V400 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 1000KG

MAX.WORKPIECE : X900 Y600 Z400 MM

QUT:2

***************************************************

ROBOFIL 200 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X320 Y220 Z135 +/- U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X900 Y520 Z150 MM

QUT:1

****************************************************

ROBOFIL 2000 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X320 Y220 Z116 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X900 Y520 Z260 MM

QUT:1

***************************************************

ROBOFIL 4000 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X450 Y320 Z162 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1100 Y760 Z360 MM

QUT:1

***************************************************

ROBOFIL 4020 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X450 Y320 Z162 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1100 Y760 Z360 MM

QUT:3

*****************************************************

ROBOFIL 6000 CHARMILLES TECHNOLOGIES

AXIS TRAVELS: X630 Y400 Z162 +/-U50 +/-V50 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1200 Y710 Z360 MM

QUT:1

****************************************************

CINCINNATI MILACRON SABRE 1000

AXIS TRAVELS: X1020 Y510 Z560 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 700KG

MAX.WORKPIECE : X2000 Y700 Z400 MM

QUT:1

****************************************************

DECKEL MAHO DMC 63V

AXIS TRAVELS: X630 Y500 Z500 MM

MAX.WORKPIECE WEIGHT : 500KG

MAX.WORKPIECE : X1000 Y550 Z500 MM

QUT:1

*****************************************************