ارتباط با ما

توسطمدیریت

تلفن و آدرس کارگاه خدمات وایر کات دقیق برش ایران

کارگاه کرج

کرج ؛ کمالشهر ؛ بلوارشهید بهشتی ؛ خیابان سی متری صنعتکاران ؛ کوچه دوم غربی

تلفن : 18و34714017-026     فکس : 34716528-026

کارگاه تهران

تهران ؛ شهرک صنعتی چهاردانگه ؛ خیابان بیستم ؛ خیابان دانش شمالی ؛ خیابان امین ؛ پلاک 31

تلفن : 55277302-021        فکس : 55277303-021
مستقیم با مدیریت – مهندس محمد جهازی : 09123430204
ایمیل :  info@dbirco.com  –
dbicompany@yahoo.com